Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Okres międzywojenny

 • Strona główna \ 1918-39
 • KALENDARIUM

  1918
  5.XI
  - Pierwszy lot bojowy polskiego samolotu wojskowego po starcie z lotniska Lewandówka nad Lwów. Załoga: por. Stefan Bastyr i por. pil. Janusz de Beaurain. Dla pamiętnienia tego lotu obchodzono w tym dniu co roku do 1931 roku - Święto Lotnictwa Polskiego.

  - Przejęcie przez ppor.pil. Wiktora Ryla lotniska w Lublinie i utworzenie tam Oddziału Lotniczego w składzie dwóch eskadr.

  7.XI
  - Sformowanie polskiej 5 Eskadry Lotniczej i III Eskadry lotnictwa Bojowego.

  8.XI
  - Pierwszy lot transportowy por. pil. Stefana Steca z pasażerem prof. dr Stanisławem Strońskim z lotniska Lewandówka we Lwowie do Łańcuta.

  14.XI
  - Powołanie Sekcji Żeglugi Napowietrznej w Departamencie Techniki Ministerstwa Spraw Wojskowych. Pierwszy organ koordynujący sprawy lotnictwa wojskowego w Polsce, którego szefem został ppłk pil. Hipolit Łossowski.

  15.XI
  - Oddział wojskowy studentów pod dowództwem por. Tytusa Karpińskiego i por. Jerzego Garbińskiego zajmuje lotnisko Mokotowskie w Warszawie.

  20.XI
  - Pierwszy lot polskiego samolotu wojskowego (Albatros C.III) nad Warszawą z załogą: ppor. Jakubowski, student PW Ehrenpreis.

  - Założenie Centralnych Warsztatów Lotniczych na lotnisku Mokotowskim w Warszawie.

  21.XI
  - Rozkaz Sztabu Generalnego o organizacji służby technicznej WP, dotyczący m.in. lotnictwa wojskowego.

  1.XII
  - Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o wprowadzeniu biało-czerwonej szachownicy jako państwowego znaku samolotów polskiego lotnictwa wojskowego.

  16.XII
  - Pierwsza w Wojsku Polskim uroczysta przysięga na wierność Polskiej Rzeczypospolitej na lotnisku Mokotowskim w Warszawie.

  20.XII
  - Przekształcenie Komórki Wyszkoleniowej Komisji Kwalifikacyjnej na lotnisku Mokotowskim w Warszawie w Wojskową Szkołę Lotniczą.

  - Rozkaz Sztabu Generalnego WP ujmujący całościowo organizację polskiego lotnictwa wojskowego. Powołanie dwóch dowództw grup lotniczych: 1 Grupy Lotniczej w Warszawie na Warszawski, Lubelski, Kielecki i Łódzki Okręg Generalny; 2 Grupy Lotniczej w Krakowie na Krakowski Okręg Generalny.

  21.XII
  - Utworzenie Dowództwa Wojsk Lotniczych w Warszawie w składzie Sztabu Generalnego WP. Pierwszy rozkaz pierwszego Dowódcy Wojsk Lotniczych ppłk pil. Hipolita Łossowskiego.

  1919
  - Francja udzieliła Polsce pierwszej pożyczki na potrzeby zbrojeniowe w wysokości 5 mld franków, z czego na lotnictwo przypadło 29 mln franków.
  - Na przełomie 1919 i 1920 roku powstaje na lotnisku w Ławicy Wyższa Szkoła Pilotów.
  - Próby przewozu samolotami pasażerów z Poznania do Warszawy i z powrotem.
  - Przy departamencie Spraw Morskich MSW powstał referat Lotnictwa Morskiego, na którego czele stanął por.pil. Karol Trzaska-Durski.

  6.I
  - Oddziały polskiego wojska przy pomocy powstańców wielkopolskich zdobywają po półgodzinnym sztumie Stację Lotniczą Ławica pod Poznaniem wraz z dużą ilością sprzętu - ponad 400 niemieckich samolotów bojowych zmontowanych i zdemontowanych. Pierwszym komendantem lotniska Ławica zostaje ppor. Wiktor Pniewski. Zaistaniały warunki do organizacji w Poznaniu polskiego lotnictwa wojskowego.

  7.I
  - Pierwsze w historii samoloty z biało-czerwonymi szachownicami nad Poznaniem.

  16.I
  - Uroczysta przysięga oddziałów Wojsk Lotniczych na lotnisku Mokotowskim w Warszawie.

  19.II
  - Wprowadzenie do lotnictwa wojskowego Odznaki Pilota, zaprojektowanej przez artystę rzeźbiarza Władysława Gruberskiego.

  2.III
  - Otwarcie Szkoły Obsługi Lotniczej w Warszawie.

  9.III
  - Reorganizacja naczelnych władz lotniczych. Utworzenie: Inspektoratu Wojsk Lotniczych , podległego Ministrowi Spraw Wojskowych (II Wiceministrowi), Szefostwa Lotnictwa Polowego przy Naczelnym Dowództwie WP, Sekcji Żeglugi Napowietrznej, podległej Ministrowi Spraw Wojskowych (I Wiceministrowi), Inspektorem Wojsk Lotniczych i Szefem Sekcji Żeglugi Napowietrznej został Hipolit Łossowski, Szefem Lotnictwa Polowego kpt.pil. Julian Słoniewski.

  IV
  - Pod koniec miesiąca powstaje w Poznaniu Dowództwo Wojsk Aeronautycznych z płk pil. sterowcowym Aleksandrem Wańkowiczem na czele, które zostaje podporządkowane Inspektoratowi Wojsk Lotniczych w Poznaniu.
  - Mjr pil. sterowcowy Feliks Bołsunowski przystępuje do organizowania Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej

  V
  - Do Polski zaczęły przybywać transporty Armii gen. Józefa Hallera w tym jednostki lotnictwa.
  - Na lotnisku Rakowice koło Krakowa powstała I Szkoła Pilotów.
  - Wojskowa Szkoła Lotnicza w Warszawie przemianowana na II Szkołę Pilotów.

  12.V
  - Do kraju przybywa sformowania we Francji Francuska Szkoła Pilotów i zostaje zakwaterowana na lotnisku Mokotowskim w Warszawie.

  10.VI
  - Utworzenie Oficerskiej Szkoły Aeronautów - Obserwatorów w Ławicy k. Poznania.

  15.VII
  - Z lotniska w Ławicy k.Poznania start pierwszego polskiego wojskowego balonu obserwacyjnego.

  28.VI
  - Uchwała Rady Ministrów przydzielająca sprawy komunikacji lotniczej w Polsce Ministerstwu Kolei Żelaznych , które włączyło je do kompetencji Wydziału Kolei Wąskotorowych i Miejskich.

  1.VII
  - Powstanie Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych na lotnisku Mokotowskim w Warszawie.

  - W Poznaniu wychodzi pierwszy numer dwutygodnika "Polska Flota Napowietrzna", pierwszego w niepodległej Polsce periodyku lotniczego (ukazywał się do połowy 1921 roku). Redaktor naczelny: ppłk Jerzy Syrokomla-Syrokomski.

  23.VII
  - W czasie pierwszego pokazu lotniczego przy oblocie pierwszego samolotu polskiej produkcji CWL Słowik na lotnisku Mokotowskim w Warszawie giną śmiercią lotników por. inż. Karol Słowik i por. pil. Kazimierz Jesionowski.

  IX
  - Połączenie I Szkoły Pilotów w Krakowie z II Szkołą Pilotów w Warszawie w Niższą Szkołę Pilotów w Krakowie. Komendantem zostaje kpt.pil. Roman Florer.

  16.IX
  - Opracowanie projektu utworzenia cywilnego przedsiebiorstwa lotniczego pod nazwą Narodowe Towarzystwo Żeglugi Powietrznej w Polsce.

  24.IX
  - Powołanie gen.bryg.pil. Gustawa Macewicza na stanowisko Inspektora Wojsk Lotniczych w Warszawie.

  25.IX
  - Połączenie lotnictwa polskiego z byłych zaborów z lotnictwem gen. Józefa Hallera.

  28-29.IX
  - Z inicjatywy redakcji "Polskiej Floty Napowietrznej" pierwsze w odrodzonej Polsce pokazy i zawody lotnicze na lotnisku Ławica k.Poznania, z udziałem kilku tysięcy widzów. Przeprowadzono konkursy: pilotażowy (10 zawodników), akrobacji (5 zawodników), lotów bojowych (7 zawodników) oraz loty pasażerskie na samolotach i wzloty balonem.

  13.X
  - Podpisanie przez Polskę w Paryżu Międzynarodowej Konwencji Lotniczej w sprawie współpracy międzynarodowej w rozwoju cywilnej komunikacji lotniczej.

  30.X
  - W Poznaniu zebranie konstytucyjne i oficjalne otwarcie pierwszego polskiego aeroklubu, któremu nadano nazwę Aeroklub Polski. Prezesem zarządu wybrano prezydenta miasta Poznania Jargoniewa Drwęskiego.

  18.X
  - W Poznaniu powstaje pierwsze w kraju Kółko Lotniczo-Modelowe, założone i prowadzone przez Bolesława Grajetę.

  31.X
  - Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych zezwalający, aby 7 Eskadra Myśliwska nosiła nazwę: 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki.

  1920
  - Wyższą Szkołę Pilotów przeniesiono w końcu roku z Poznania do Grudziądza. - Aeroklub Polski w Poznaniu został członkiem Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) w Paryżu.

  18.I
  - Wojsko Polskie zajmuje lotnisko w Toruniu.

  24.I
  - Wojsko Polskie zajmuje lotnisko w Bydgoszczy.

  10.II
  - Na lotnisku wodno-lądowym w Pucku gen. Józef Haller dokonuje uroczystego aktu Zaślubin Polski z Morzem.

  15.II
  - Przejęcie przez polski personel dowódczy i instruktorski Francuskiej Szkoły Pilotów, której nazwę zamieniono na Niższą Szkołę Pilotów w Warszawie. Komendantem został kpt. pil. Jerzy Garbiński.

  20.II
  - Przemianowanie Inspektoratu Wojsk Lotniczych na Departamet III Żeglugi Napowietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych.

  26.II
  - Przeniesienie Oficerskiej Szkoły Obserwatorów Lotniczych z Warszawy o Torunia.

  13.IV
  - Utworzenie w Lotnictwie polskim stanowisk Szefów Lotnictwa Armii i Frontów.

  V
  - Przeniesienie pod koniec miesiąca Niższej Szkoły Pilotów z Warszawy do Dęblina.

  1.V
  - Utworzenie Szkoły Obsługi Lotniczej w Ławicy k.Poznania.

  7.VII
  - Umowa Polski z francusko-rumuńskim przedsiębiorstwem "Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne" (w skrócie CFRNA) o wyłącznej eksploatacji przez to przedsiębiorstwo linii lotniczej Warszawa - Praga - Warszawa.

  15.VII
  - Powstanie Polskiego Lotnictwa Morskiego. Pierwszy start wodnosamolotu z wód odzyskanego polskiego Bałtyku.

  VIII
  - Niższą Szkołę Pilotów przeniesiono z Dęblina do Bydgoszczy.
  - Por. pil. Ludomił Rayski i inż. Witold Rumbowicz wykonują na włoskim samolocie Ansaldo A-300 przelot dalekodystansowy z Turynu do Polski.

  1.XII
  - Połączenie obu niższych szkół: krakowskiej i warszawskiej w Niższą Szkołę Pilotów w Bydgoszczy.

  1921
  - W Pucku utworzono Morski Dywizjon Lotniczy w składzie 2 eskadr (wywiadowczej i treningowej) po 6 samolotów.
  - Czynne były szkoły lotnicze: Niższa Szkoła Pilotów w Bygoszczy , Wyższa Szkoła Pilotów w Grudziądzu, Szkoła Obserwatorów i Strzelców Lotniczych w Toruniu oraz Szkoła Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy.
  - W Warszawie powstało towarzystwo lotnicze "Aerotransport", które otrzymało koncesję na zorganizowanie linii Warszawa - Wilno z prawem przedłużenia jej o Moskwy, do czego jednak nie doszło.
  - W drugiej połowie roku Zakłady Mechaniczne Plage&Laśkiewicz w Lublinie podjęły przygotowania o uruchomienia krajowej linii lotniczej.
  - Wydział Naukowo-Techniczny Sekcji Żeglugi Napowietrznej przekształcono w Wojskową Centralę Badań Lotniczych (w skrócie: WCBL).
  - Ukazały się w Polsce pierwsze przepisy oceny zolności do służby w powietrzu.
  - Reaktywowano powstałą w 1916 roku Sekcję Lotniczą Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej.
  - W Warszawie rozpoczęła działalność organizacja międzyszkolna - Polski Lotniczy Związek Młodzieży.
  - Centralne Zakłady Aeronautyczne przemianowano na Centralne Zakłady Balonowe.

  18.I
  - Rozkaz Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa WP o organizacyjnym zgrupowaniu eskadr lotniczych lotniczych w siedmiu następujących bazach:
  I Dywizjon - Warszawa (eskadry: W8, W16, W1),
  II Dywizjon - Łuck (eskadra W6),
  III Dywizjon - Lwów (eskadry: W5, M7),
  IV Dywizjon - Brześć Litewski (eskadry: M18, W3, W12),
  V Dywizjon - Bydgoszcz (eskadry: M13, M15),
  VI Dywizjon - Kraków (eskadra W10),
  VII Dywizjon - Grudziądz (eskadra W14).

  V
  - W Warszawie powstał 1 Pułk Lotniczy w składzie 3 dywizjonów po 2 klucze. Dowódca płk. pil. Camillo Perini.
  - W Warszawie powstała Spółka Akcyjna Polsko-Francuskie Zakłady Samochodowe i Lotnicze (w skrócie Francopol).

  12.IV
  - Rozpoczęcie regularnych lotów na linii Paryż - Praga - Warszawa przez towarzystwo francusko-rumuńskie CFRNA, występujące na terenie Polski pod nazwą "Towarzystwo Żeglugi Powietrznej w Polsce" ("Societe de Navigation Aerienne en Pologne").

  10.V
  - W Poznaniu powstaje przedsiębiorstwo transportu powietrznego "Aero-Targ" - Spółka Akcyjna z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

  29.V - 6.VI
  - Samoloty "Aero-Targu" wykonują 58 przelotów na trasie Poznań - Warszawa - Poznań, 30 przelotów na trasie Poznań - Gdańsk - Poznań, przewożąc około 100 pasażerów i 3000 kg przesyłek (16 500 przelecianych kilometrów).

  30.V
  - Umowa "Aero-Targu" z Ministerstwem Poczt i Telegrafów na wydanie specjalnych znaczków poczty lotniczej.

  VI
  - Ukazał się ostatni numer pierwszego w Polsce Niepodległej czasopsima lotniczego "Polska Flota Napowietrzna (Powietrzna)".
  - Grupa lotników wojskowych wznowiła w Warszawie działalność Aeroklubu Polskiego, którego nazwę zmieniono na Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie: ARP). Prezesem został Stanisław Osiecki.

  15.VI
  - Oblot pierwszego zbudowanego z Zakładach Mechanicznych Plage&Laśkiewicz w Lublinie samolotu Ansaldo A-300. Oblotu dokonał pil. Adam Haber-Włyński.

  VII
  - Pierwszy lot sportowy na balonie wolnym pochodzenia francuskiego.

  20.VII
  - Rząd polski przedłuża na 10 lat prawo do wyłącznej eksploatacji linii Warszawa - Praga - Warszawa francusko - rumuńskiemu towarzystwu CFRNA.

  VIII
  - W Krakowie powstał 2 Pułk Lotniczy w składzie 1 dywizjonu wywiadowczego (2 eskadry). Dowódca ppłk. pil. Ernest Cieślewski.
  - W Poznaniu powstał 3 Pułk Lotniczy w składzie 1 dywizjonu wywiadowczego (3 eskadry) i 1 dywizjonu myśliwskiego (2 eskadry). Dowódca ppłk. pil. Aleksander Serednicki.

  IX
  - W Warszawie ukazał się pierwszy numer miesięcznika lotniczego "Lot", założonego i redagowanego przez ppłk. inż. Januarego Grzędzińskiego.

  1922

  VI
  - Utworzono przedsiębiorstwo lotnicze o charakterze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p. Polska Linia lotnicza "Aerolloyd" z siedzibą w Warszawie.

  12.VIII
  - Oblot na lotnisku Mokotowskim w Warszawie samolotu Stefana Malinowskiego Stemal-III, zbudowanego w Bydgoszczy. Oblotu dokonał ppłk pil. Jerzy Kossowski.

  XI
  - Oblot w Bydgoszczy samolotu sportowego braci Pawła i Jana Gabrielów P-Y. Oblotu dokonał Jan Gabriel. Pierwsza krajowa konstrukcja w Polsce niepodległej.

  3.IX - 10.IX
  - Pierwszy udział polskich pilotów (na samolotach Breguet XIVA2) w I Międzynarodowych Zawodach Lotniczych w Zurichu (Szwajcaria). Załoga mjr pil. Ludomił Rayski - Czesław Filipowicz uzyskała wyróżnienie i nagrodę specjalną w okrężnym locie alpejskim. Druga załoga Ignacy Giewgowd - kpt. pil. Józef Krzyczkowski zajeła 4-te miejsce w konkurencji zrzucania bomb.

  5.IX
  - "Aerolloyd" uruchamia pierwsze polskie linie lotnicze: Warszawa - Gdańsk i Warszawa - Lwów.

  9.IX - 10.IX
  - Zawody sportowe pn. I Krajowy Lot Okrężny o Puchar Mnisterstwa Spraw Wojskowych na trasie Warszawa - Lwów - Kraków - Poznań - Warszawa (1250 km). Zwyciężył kpt. pil. Stefan Pawlikowski na samolocie Breguet XIVA2.

  15.IX
  - W Poznaniu powstaje Związek Lotników Polskich, którego prezesem zostaje pilot Czesław Wawrzyniak.

  22.IX
  - W Warszawie powstaje Obywatelski Komitet Obrony Przeciwgazowej przemianowany potem na Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej. Pierwsza organizacja tego typu w Europie.

  16.X
  - Rada Ministrów powołuje Komitet Lotnictwa Cywilnego - organ doradczy i opiniodawczy Ministerstwa Kolei Żelaznych w sprawach lotnictwa.

  12.XII
  - Walne Zebranie Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Uchwała o powołaniu Ligi Obrony Powietrznej (nazwę zaproponował pisarz Andrzej Strug).

  1923
  - W końcu roku postała w Białej-Podlaskiej Podlaska Wytwórnia Samolotów (w skrócie: PWS) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą zarządu w Warszawie.
  - W Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Warszawie powstały pierwsze Komitety Wojewódzkie LOPP.
  - We Lwowie wznowił działalność Związek Awiatyczny Studentów Politechniki Lwowskiej.
  - Członkowie Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Politechniki Warszawskiej zbudowali w Centralnych Warsztatach Lotniczych w Warszawie, pierwszy polski szybowiec SL-1 Akar, weług projektu studenta Adama Karpińskiego.

  I
  - Polska otrzymuje we Francji pożyczkę na zakup sprzętu lotniczego.

  1.I
  - Szefem Departamentu Żeglugi Powietrznej zostaje Francuz generał Armand Levegue.

  22.V
  - I Ogólne Zgromadzenie Delegatów Członków-Założycieli Ligi Obrony Powetrznej Państwa (w skrócie LOPP) w Warszawie. Przyjęcie statutu stowarzyszenia.

  23.V
  - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdza i rejestruje statut LOPP.

  VI
  - W Warszawie ukazuje się pierwszy numer miesięcznika lotniczego "Lot Polski". Redaktor - ppłk inż. January Grzędziński.

  19.VI
  - II Ogólne Zgromadzenie LOPP w Warszawie. Aprobata dla działalności komitetu organizacyjnego stowarzyszenia.

  18.VII
  - "Aerolloyd" otwiera linię Warszawa - Kraków.

  VIII
  - II Krajowy Lot Okrężny z udziałem 21 samolotów, który ze względu na trudne warunki atmosferyczne kończył tylko 1 samolot.

  4.VIII
  - W Warszawie ukonstytuowanie władz Ligi Obrony Powietrznej Państwa: Rady Głównej - przewodniczący (Prezes Zarządu ARP), Zarządu Głównego - prezes Zygmunt Jastrzębski, Sekretarz Generalny - ppłk inż. January Grzędziński.

  11.VIII
  - Związek Lotników Polskich zakłada w Poznaniu wytwórnię samolotów pn. Spółka Akcyjna "Samolot".

  28.VIII - 13.IX
  - I Polski Konkurs Płatowców Bezsilnikowych na terenie Czarnej Góry pod Białką k. Nowego Targu z udziałem 10 pilotów i 9 szybowców. Pierwsze Krajowe Zawody Szybowcowe zorganizowane Staraniem Związku Lotników Polskich.

  XI
  - W Panewnikach pod Ligotą Katowicką oblot samolotu Edwarda i Wojciecha Soporów "Silesia S-3". Oblotu dokonał pil. Kłosek.

  1924
  - Wyszła pierwsza polska fachowa książka o szybownictwie inż. Piotra Tułacza "Lot żaglowy i aparaty żaglowe".
  - Na Politechnice Warszawskiej powstała Katedra Aerodynamiki.
  - We wszystkich województwach w kraju powstały Komitety Wojewódzkie LOPP.

  15.II
  - W Poznaniu wychodzi pierwszy numer czassopisma "Lotnik" (dwutgodnik) jako organ Zwiazku Lotników Polskich. Redaktor - Zygmunt Marynowski.

  III
  - Miesięcznik "Lot Polski" został organem oficjalnym Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

  24.IV
  - Oficjalne otwarcie wytwórni "Samolot" na lotnisku Ławica k.Poznania.

  23.V
  - W Toruniu sformowany zostaje 4 Pułk Lotniczy w miejsce zlikwidowanej Szkoły Obserwatorów i Strzelców Lotniczych. Dowódca pułku - ppłk pil. Roman Florer dotychczasowy Komendant OSOiL.

  1.VII
  - Gen. bryg. pil. Włodzimierz Zagórski zostaje powołany na stanowisko Szefa Departamentu Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowch.

  21.IX
  - Pierwszy lot próbny samolotu "Aerolloydu" z Warszawy przez Kraków do Wiednia.

  29.IX
  - 9 polskich pilotów wojskowych pod dowództwem płk pil. Aleksandra Serednickiego przelatuje na 6 samolotach Potez XV nad Alpami z Paryża, przez Włochy, Jugosławię i Austrię do Polski.

  5.X
  - W Warszawie wychodzi pierwszy numer miesięcznika "Młody Lotnik", jako pismo Związku Lotniczego Młodzieży. Redaktor - Jerzy Osiński.

  13.XII
  - Powstałe w Łodzi Towarzystwo Akcyjne "Polavia" uzyskuje koncesję na uruchomienie linii lotniczych: Warszawa - Łódź, Łódź - Gdańsk, Łódź - Katowice, których eksploatacji jednak nie podjęto.

  1925
  - Wojskowa Centrala Badań Lotniczych przekształciła się w Instytut Badań Technicznych Lotnictwa (w skrócie: ITBL).
  - Departament Żeglugi Powietrznej MSW ogłosił konkurs na projekty samolotów polskiej konstrukcji. Nadesłano 15 prac z których 7 nagrodzono.
  - W lecie samoloty polskich przzedsiębiorsw transportu lotniczego zarejestrowały pierwszy milion przelecianych kilometrów.
  - LOPP w porozumieniu z Ministerstwem Oświecenia zorganizował w Warszawie Centralny Kurs Modelarstwa, w którym uczestniczyło 45 osób.
  - Zarząd Stołeczny LOPP wydał podręcznik Wojciecha Woyny "Modelarstwo lotnicze".

  19.II
  - Lot próbny samolotu "Aerolotu" na linii Warszawa - Lwów - Bukareszt.

  27.II
  - W Poznaniu zostaje zarejestrowane przedsiębiorstwo "Aero" S.A. Komunikacja Powietrzna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  III
  - Przy wytwórni "Samolot" w Poznaniu otwarto na lotnisku Ławica Cywilną Szkołę Pilotów.

  27.IV
  - Przedłużenie przez "Aerolloyd" linii Warszawa - Kraków do Wiednia.

  17-24.V
  - II Wszechpolski Konkurs Szybowców na wzgórzach Oksywia k. Gdynia z udziałem 11 pilotów i 15 szybowców.

  22.V
  - Otwarcie przez "Aerolot" lini lotniczej Kraków - Lwów.

  V
  - Zmiana nazwy i formy handlowej przedsiębiorstwa "Aerolloyd" na Polska Linia Lotnicza "Aerolot", Spółka Akcyjna.

  23.V
  - Otwarcie przez "Aero" linii lotniczej Poznań - Warszawa - Poznań.
  - We Lwowie powstaje 6 Pułk Lotniczy. Dowódca - ppłk pil. Camillo Perini.

  31.V
  - W Lidzie powstaje 11 Pułk Myśliwski. Dowódca - ppłk pil. Jerzy Kossowski.

  VIII
  - Drugi przelot grupowy na Alpami polskich pilotów na 26 nowo zakupionych samolotach Potez XV i Breguet XIX, pod dowództwem gen.bryg.pil. Włodzimierza Zagórskiego, z Paryża, przez Włochy, Austrię i Czechosłowację do Polski.

  15.VIII
  - Pierwszy lot samolotu "Aerolotu" na linii Warszawa - Gdańsk - Malmoe - Kopenhaga.

  13.XI
  - Uroczyste otwarcie lotniska Lublinek w Łodzi, zbudowanego z inicjatywy i przy poparciu Łódzkiego Komitetu Wojewódzkiego LOPP.

  6-22.XI
  - Płk pil. Ludomił Rayski z mechanikiem Leonardem Kubiakiem wykonuje na samolocie Breguet XIX GR Rajd Śródziemnomorski: Paryż - Madryt - Casablanca - Tunis - Ateny - Konstantynopol - Warszawa (8000 km).

  25.X
  - I Krajowe Zawody Balonowe o Puchar Przechodni "im. Aleksandra Wańkowicza" w Warszawie z udziałem 3 balonów wolnych.

  2.XI
  - Uruchomienie przez "Aero" linii lotniczej Poznań - Łódź - Warszawa.

  5.XI
  - Utworzenie w Grudziądzu Oficerskiej Szkoły Lotniczej.

  XII
  - W podziemiach Nowej Kreślarni na Politechnice Warszawskiej powstały warsztaty lotnicze Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej, które rozpoczęły budowę samolotów sportowych, zaprojektowanych przez członków sekcji Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigurę i Jerzego Drzewieckiego.

  3.XII
  - W Poznaniu, z inicjatywy redakcji "Lotnik", odbyła się pierwsza konferencja redaktorów polskiej prasy lotniczej ("Lot Polski", "Lotnik", "Młody Lotnik", "Wiadomości LOPP").

  ORGANIZACJE I PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Centralne Warsztaty Lotnicze
 • Centralne Zakłady Lotnicze
 • Francopol
 • Spółka Akcyjna Francusko-Polskie Zakłady Samochodowe i Lotnicze
 • Wojskowa Centrala Badań Lotniczych
 • Zakłady Mechaniczne Plage & Laśkiewicz
 • JEDNOSTKI WOJSKOWE

 • I Awiacyjny Oddział Wojsk Polskich
 • I Eskadra Bojowa Lotnicza
 • II Eskadra Bojowa Lotnicza
 • III Eskadra Bojowa Lotnicza
 • Eskadra Lotnicza 4 Dywizji Strzelców
 • Eskadrylla Lotnicza
 • Lotnictwo przy 5 Dywizji Strzelców na Syberii
 • Oddział Lotniczy
 • Polski Oddział Awiacyjny (na Kubaniu)
 • Stacja Lotnicza
 • OSOBY

 • Abakanowicz Piotr
 • Arnd Zbigniew
 • Babiński Zbigniew
 • Bartel Ryszard
 • Bastyr Stefan
 • Bobek-Zdaniewski August Alfred
 • Brumowski Godwin
 • Cywiński Stanisław
 • Domes Lambert Augustyn
 • Drzewiecki Stefan
 • Drzewiecki Jerzy
 • Fiala Benno
 • Garsztka Mieczysław Sylwester
 • Główczyński Czesław Marian
 • Grzeszczyk Szczepan
 • Haber-Włyński Adam
 • Heyne Tadeusz
 • Jasiński Stanisław
 • Jesionowski Kazimierz
 • Karpiński Stanisław
 • Libański Edmund
 • Łossowski Hipolit
 • Macewicz Gustaw
 • Mancewicz Antoni
 • Mańczak Józef
 • Nagórski Jan
 • Pawlikowski Stefan
 • Pawluć Stanisław
 • Perini Camillo
 • Peter Franciszek
 • Piotrowski Grzegorz
 • Pniewski Wiktor
 • Rayski Ludomił
 • Roland Eugeniusz
 • Rozmiarek Stanisław
 • Rudlicki Jerzy
 • Rumbowicz Witold
 • Scipio Del Campo Michał
 • Skraba Bolesław
 • Słowik Karol
 • Stec Stefan
 • Szurlej Jan Bolesław
 • Tański Czesław
 • Teisseyre Jerzy Henryk
 • Toruń Władysław
 • Uszacki Antoni
 • Warchałowski Adolf
 • Witoszyński Czesław Maciej
 • Wojtyga Adam
 • Wroniecki Antoni
 • Zajączkowski Józef
 • Zalewski Władysław
 • Zbierański Czesław
 • Zych-Płodowski Zdzisław
 • KONSTRUKCJE LOTNICZE

 • Albatros D.III (Oef)
 • Anatra Anasal DS
 • Ansaldo A.1 Balilla
 • Ansaldo SVA.5
 • Ansaldo SVA.9
 • Ansaldo SVA.10
 • Bleriot SPAD S.61C1
 • Breguet XIVA2
 • Breguet XIVA2GR
 • Breguet XIVB2
 • Breguet XIVB2 bis
 • Breguet XIVS
 • Breguet XIVTbis
 • Breguet XIX B2
 • Breguet XIX GR
 • Bristol F.2B Fighter
 • Caudron G-IIIE2
 • CWL Słowik 18.01
 • D-1 Cykacz
 • de Havilland (Airco) DH.9
 • Farman F-XVI
 • Farman F-30
 • Farman F-68BN4 Goliath
 • Flying Machine Gregory Chmielińskiego
 • Fokker D.VII
 • Fokker F-VIIa/1m
 • Fokker F-VIIb/2m
 • Fokker F-VIIb/3m
 • Fokker F-VIIm3W
 • Fokker F-VIIm3W/hydro (projekt)
 • Hanriot H-28 (HD-14E2)
 • Hanriot H-28S (HD-14S)
 • Hansa-Brandenburg C.I
 • Junkers Ju 52/3mge
 • Lloyd C.V
 • Lublin R-VIIIa
 • Lublin R-VIII/hydro
 • Lublin R-IX
 • Lublin R-Xa
 • Lublin R-XI
 • LVG C.V
 • Morane Saulnier MS-30E1
 • Nieuport 17C1
 • Nieuport 21E1
 • Nieuport 23C1
 • Nieuport 80E2
 • Nieuport 81D2
 • Nieuport 83E1
 • Oeffag C.I s.51
 • Oeffag C.II s.52
 • Potez XVA2
 • Potez XXVA2
 • Potez XXVA2GR
 • Potez XXVB2
 • Potez XXVC2
 • Potez XXVM2
 • Potez XXVIIA2
 • PWS-26
 • Rudlicki R-VII Odwet
 • Sipowicz 1
 • Skraba ST-3
 • SL-1 Akar
 • SL-2 Czarny Kot
 • SL-3
 • Sołtycki
 • SPAD S.VII C1
 • SPAD S.XIII C1
 • SPAD-Herbemont XXC2
 • Stemal-III
 • Szweda samolot bezzałogowy
 • Voisin VB2(LA-S) vel Wualas
 • Zalewski - myśliwce
 • Zalewski Ornitopter
 • Zalewski WZ-VII
 • Zalewski WZ-VIII DeŻePe
 • Zalewski WZ-VIIIbis
 • Zalewski WZ-IX Pteranodon
 • Zalewski CWL WZ-X
 • Zalewski WZ-XI Kogutek I
 • Zalewski WZ-XII Kogutek II
 • Źródła:

  • Mała Encyklopedia Lotnictwa, wydanie przed 1939 r.
  • Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1995
  • Multimedialna Encyklopedia Lotnictwa Wojskowego, Bellona, Warszawa 1998
  • Ryszard BARTEL, Jan CHOJNACKI, Tadeusz KRÓLIKIEWICZ, Adam KUROWSKI "Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939", WMON, Warszawa 1978
  • Adam JOŃCA, "Barwa w lotnictwie polskim", tom II, WKiŁ Warszawa 1985
  • Adam JOŃCA, "Barwa w lotnictwie polskim", tom III, WKiŁ Warszawa 1985
  • Andrzej GLASS "Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939", WKiŁ, Warszawa 1977
  • Andrzej GLASS, "Polskie konstrukcje lotnicze, tom I", wyd. Stratus 2004
  • Andrzej GLASS, "Polskie konstrukcje lotnicze, tom III", wyd. Stratus 2008
  • Andrzej GLASS "Polskie skrzydła", Interpress, Warszawa 1984
  • Andrzej GLASS, Krzysztof CIEŚLAK "Barwa w lotnictwie polskim", tom I, WKiŁ Warszawa 1985
  • Andrzej GLASS, Wiesław BĄCZKOWSKI "Barwa w lotnictwie polskim. Samoloty słynnych przelotów 1925-32", WKiŁ Warszawa 1990
  • Andrzej GLASS, Krzysztof Cieœlak, Wojciech Gawrych, Adam Skupniewski, "Samoloty bombowe września 1939", wyd Sigma NOT, Warszawa 1991
  • Andrzej GLASS, Leszek DULĘBA, "Samoloty RWD", WKił, Warszawa 1983
  • Grzegorz ŁYŚ "Generał pod ostrzałem", Samoloty i ludzie ... nr.14, Rzeczypospolita 19.01.2014
  • Hubert MORDAWSKI "Polskie lotnictwo wojskowe 1920-1939", Wyd. Dolnośląskie, Wrocław, 2011
  • Andrzej MORGAŁA, "Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924", Bellona Lampart, Warszawa 1997
  • Andrzej MORGAŁA, "Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939", Bellona Lampart, Warszawa 2003
  • Andrzej MORGAŁA, "Polskie samoloty wojskowe 1939-45", WMON, Warszawa 1976
  • Andzej MORGAŁA, Biblioteczka Skrzydlatej Polski nr 4 "Samoloty myśliwskie w lotnictwie polskim", WKiŁ, Warszawa 1979
  • Andrzej MORGAŁA, Biblioteczka Skrzydlatej Polski nr 12 "Samoloty bombowe i szturmowe w lotnictwie polskim", WKiŁ, Warszawa 1981
  • Andzej MORGAŁA, Biblioteczka Skrzydlatej Polski nr 27 "Samoloty w polskim lotnictwie morskim", WKiŁ, Warszawa 1985
  • Bartłomiej BELCARZ, "TBiU nr 143 Samolot szkolno-akrobacyjny PWS-26", WMON, Warszawa 1990
  • Benedykt KEMPSKI, "TBiU nr 142 Samolot transportowy Junkers Ju 52/3m", WMON, Warszawa 1991
  • Enzo ANGELUCCI, "The Rand McNally Encyclopedia of Military Aircraft", 1990
  • Grzegorz ŚLIŻEWSKI, "Stracone złudzenia", Panda, Koszalin 2000
  • Jerzy B. CYNK, "Wrzesień 1939 - Siły lotnicze Polski i Niemiec", WKiŁ, Warszawa 1989
  • Jerzy R. KONIECZNY "Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945", WKiŁ , Warszawa 1984
  • Jerzy R. KONIECZNY, Tadeusz MALINOWSKI "Mała encyklopedia lotników polskich", tom I, WKiŁ 1983
  • Jerzy R. KONIECZNY, Tadeusz MALINOWSKI "Mała encyklopedia lotników polskich", tom II, WKiŁ 1988
  • Jerzy PAWLAK "Polskie eskadry w latach 1918-1939", WKiŁ , Warszawa 1989
  • Jerzy PAWLAK, "Polskie eskadry w wojnie obronnej - wrzesień 1939", WKiŁ, Warszawa 1991
  • Krzysztof A. TARKOWSKI "Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920", WKiŁ, Warszawa 1991
  • Krzysztof CHOŁONIEWSKI, Wiesław BĄCZKOWSKI "Barwa w lotnictwie polskim", tom VI, WKiŁ, Warszawa 1987
  • Krzysztof CHOŁONIEWSKI, Wiesław BĄCZKOWSKI "Barwa w lotnictwie polskim", tom VII, WKiŁ, Warszawa 1987
  • Krzysztof CHOŁONIEWSKI, Wiesław BĄCZKOWSKI "Barwa w lotnictwie polskim", tom IX, WKiŁ, Warszawa 1987
  • Krzysztof A. TARKOWSKI "Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920", WKiŁ, Warszawa 1991
  • Krzysztof WAGNER, Materiały niepublikowane
  • Mariusz Wojciech MAJEWSKI, "Przemysł lotniczy w Lublinie 1919-1939", ZP Grupa, Warszawa 2009
  • Mariusz Wojciech MAJEWSKI, "Samoloty i Zakłady Lotnicze II Rzeczypospolitej", ZP Poligrafia, Warszawa 2006
  • Mieczysław MIKULSKI, Andrzej GLASS, "Polski transport lotniczy 1918-1978"
  • Mariusz NIESTRAWSKI, "Lotnictwo Wojska Polskiego w pierwszym roku wojny polsko-bolszewickiej", Lotnictwo AI nr 11/2017
  • Praca zbiorowa, "Ku Czci Poległych Lotników", Warszawa 1933
  • Praca zbiorowa, "Polskie lotnictwo wojskowe 1945-2010", Bellona Warszawa 2011
  • Ryszard PAWLAK, "Polskie lotnictwo wojskowe w Rosji 1917-1919", Pilot wojenny 3/2000
  • Stanisław P. PRAUSS, "Z Zakopanego do Stag Lane", Ossolineum, Wrocław 1996
  • Tadeusz CHWAŁCZYK, Andrzej GLASS, Biblioteczka Skrzydlatej Polski "Samoloty PWS", WKiŁ, Warszawa 1990
  • Ryszard JĘDRUSIK "Pierwsze okręty podwodne Rosji", Technika Wojskowe Historia numer specjalny 04/2013
  • Tadeusz KRÓLIKIEWICZ, "Polski samolot i barwa", WMON, Warszawa 1990
  • Tadeusz KRZĄSTEK, "Tragiczne losy lotników polskich", Lotnictwo AI 10/1992
  • Tadeusz MALINOWSKI, "Poczet lotników polskich", Entuzjasta lotnictwa 1/1995
  • Tadeusz MALINOWSKI, "Brumowski", Lotnictwo AI nr 14/1994
  • Tadeusz MALINOWSKI, "Lotnicy świata", WKiŁ, Warszawa 1985
  • Tomasz GOWOREK "Pierwsze samoloty myśliwskie lotnictwa polskiego", SIGMA NOT, Warszawa 1991
  • Tomasz GOWOREK, "Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej", WKiŁ, Warszawa 1988
  • Tomasz J. KOPAŃSKI "Samoloty brytyjskie w lotnictwie polskim 1918-1930", Dom Wydawniczy Bellona, 2001
  • Tomasz J. KOWALSKI "TBiU nr 197 Samolot Breguet 14", Bellona, Warszawa 2002
  • Tomasz J.KOWALSKI, "TBiU nr 44 Samolot Breguet XIX", WMON, Warszawa, 1977
  • Tomasz J. KOWALSKI, Biblioteczka Skrzydlatej Polski nr 9 "Godło i barwa w lotnictwie polskim 1918-1939", WKiŁ, Warszawa 1981
  • Tomasz Murawski, "Ojciec polskiego szybownictwa", Skrzydlata Polska 09/2012
  • Ryszard PAWLAK, "Polskie lotnictwo wojskowe w Rosji 1917-1919", Pilot wojenny 3/2000
  • Vaclav NEMECEK, Jaroslav VELC, "Samoloty", wyd.Sport i Turystyka, Warszawa 1988
  • Wacław KRÓL, "Zarys działań polskiego lotnictwa we Francji 1940", WKiŁ, Warszawa 1988
  • Wiesław BĄCZKOWSKI "TBiU nr 114 Samolot myśliwski SPAD VII-XIII", WMON, Warszawa 1987
  • Waldemar SALACH "Warszawa - Tokio - Warszawa", Model Hobby nr 08/2001
  • Wojciech SANKOWSKI, Krzysztof SIKORA "Anatra z centaurem", Mini Replika nr 2/98
  • Wojciech SANKOWSKI, "Caudron G-IIIE2", Mini Replika nr 6/2000
  • Wacław SUBOTKIN "Z kart historii polskiego lotnictwa", KAW, Szczecin 1985
  • Wycinki archiwalne, Żołnierz Polski
  • Zbiory własne autora, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków 2000
  • Zbiory rodzinne p. M.Łuczaka