Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Jesionowski Kazimierz

 • Strona główna \ Osoby \ Jesionowski Kazimierz
 • Karol Słowik

  ¬ródło: Praca zbiorowa, "Ku Czci Poległych Lotników", Warszawa 1933

  Urodził się 3. lutego 1893 roku w Łodzi. Tam też kończył naukę w szkole ¶redniej.

  Z powodu swych antyniemieckich pogl±dów oraz chęci uniknięcia internowania (miał obywatelstwo niemieckie) - zgłosił się na ochotnika do armii carskiej. Na terenach Rosji ukończył szkołę oficersk± i brał udział w kilkuletnich walkach na froncie.

  Do lotnictwa przeszedł jako obserwator. Na Krymie kończył szkołę pilotów. Wst±pił do I Korpusu Polskiego pod dowództwem gen.Dowbor-Mu¶nickiego. Stamt±d został skierowany na misję specjaln± do Pskowa, która zakończyła się uwięzieniem go przez Niemców i skierowaniem do obozu jenieckiego.

  Dopiero podczas rewolucji listopadowej w Niemczech udało mu się wydostać do Polski.

  W kraju zgłosił się na ochotnika do lotnictwa i brał aktywny udział w walkach z bolszewikami. Z powodu wysokich kwalifikacji wycofano go z frontu na stanowisko pilota kontrolnego (ob. nazwa. oblatywacza), do oblatywania samolotów skierowanych na front.

  Zgin±ł tragicznie 23 sierpnia 1919 r. podczas lotu pokazowego przed Naczelnikiem Państwa marszałkiem Józefem Piłsudskim na samolocie konstrukcji por.inż. Karola Słowika - CWL Słowik 18.01. Samolot utracił skrzydła na wysoko¶ci ok.500 metrów, co było spowodowane słab± jako¶ci± użytych materiałów.

  Po¶miertnie awansowano go do stopnia kapitana. Za swe zasługi na froncie został odznaczony Polow± Odznak± Pilota.

  ¬ródła:

  • Praca zbiorowa, "Ku Czci Poległych Lotników", Warszawa 1933