Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Scipio Del Campo Michał

 • Strona główna \ Osoby \ Scipio Del Campo Michał
 • Scipio del Campo

  ¬ródło: Jerzy R. KONIECZNY, Tadeusz MALINOWSKI "Mała encyklopedia lotników polskich", tom II, WKiŁ 1988
   

  Urodził się 26 stycznia 1887 roku w Rajkach pod Berdyczowem (Ukraina).

  Swe zainteresowania lotnictwem zacz±ł rozwijać ok. 1905 roku. W lipcu 1910 roku dostał Dyplom Pilota nr 210 (Aeroklub Francuski).

  13.VIII 1910 roku wykonuje na samolocie Etrich, jako pierwszy polski pilot, 18-minutowy przelot nad Warszaw± (Mokotów - Nowy ¦wiat - Wisła - Plac Teatralny - ulice Leszno i Marszałkowska - Pole Mokotowskie) na wysoko¶ci 400-500 metrów.

  25.IX 1911 roku oblatuje samolot Zbierański i Cywiński. Do roku 1914 wykonywał dużo lotów pokazowych, głównie na terenach ówczesnej Rosji.

  Podczas I wojny ¶wiatowej rozpocz±ł pracę w szwedzkim koncernie termotechnicznym, gdzie pracował aż do 1932 roku. Po powrocie do kraju w 1932 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie pozostał aż do końca wojny.

  W 1945 roku osiedlił się na stałe w Katowicach, pracuj±c jako inżynier termodynamik. W roku 1952 przeszedł na emeryturę i zaj±ł się tłumaczeniami (znał biegle kilka języków).

  Po 1956 roku rozpocz±ł działalno¶ć społeczn± w ¶rodowisku lotniczym.
  Zmarł 7 marca 1984 roku w Katowicach, gdzie został pochowany.

  ¬ródło:

  • Jerzy R. KONIECZNY "Kronika lotnictwa polskiego 1241-1945", WKiŁ , Warszawa 1984
  • Jerzy R. KONIECZNY, Tadeusz MALINOWSKI "Mała encyklopedia lotników polskich", tom II, WKiŁ 1988