Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Grochowalski Tadeusz

 • Strona główna \ Osoby \ Grochowalski Tadeusz
 • Tadeusz Grochowalski

  ¬ródło: Praca zbiorowa, "Ku Czci Poległych Lotników", Warszawa 1933

  Żył w latach 1887 - 1919.

  Urodził się na KijowszczyĽnie. Swoj± służbę wojskow± rozpoczynał w jednostce kawalerii (pułk huzarów).

  Służbę w lotnictwie rozpocz±ł na własn± pro¶bę w 1915 r. Ukończył Szkołę Pilotów w Moskwie. Przydzielono go do 7.Korpu¶nego Oddziału Lotniczego jako pilota my¶liwskiego.

  Na pocz±tku 1918 r. był iniciatorem polonizacji 19. My¶liwskiego Oddziału Lotniczego. W rezultacie powstał nowy oddział znany w historii polskiego lotnictwa jako 1.Polski Oddział Awiacyjno Bojowy.

  Po rozbrojeniu oddziału przez wojska niemieckie w nocy 10/11 maja 1919 r., dostał się do niewoli. Do końca wojny był internowany w obozie w Białej Podlaskiej. W listopadzie 1918 r. przedostał się do Warszawy. Na podstawie rozkazu z 21. grudnia 1918 r. organizował 1.Eskadrę Lotnicz± (Wywiadowcz±). Był wówczas w stopniu rotmistrza pilota. W styczniu 1919 r. przekazał jej dowódzwtwo, z racji przeniesienia do Wielkopolski.

  Dostał także awans na majora pilota.

  Po przyjeĽdzie do Poznania przydzielono go na stanowisko zastępcy Dowódcy Lotnictwa w byłym zaborze pruskim. W 14. lutego 1919 r. rozpocz±ł organizowanie 2. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej (na podstawie rozkazu z tego samego dnia). Od 6. marca 1919 r. rozpocz±ł organizowanie 3. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej (także na podstawie rozkazu z tego samego dnia).

  W maju 1919 r. dowodził już I-sz± Wielkopolsk± Grup± Lotnicz± (przy D-cy Frontu Wielkopolskiego). Po podpisaniu Traktatu Wersalskiego, przekazał dowództwo I-szej Wielkopolskiej Grupy Lotniczej ppłk.Krzyczkowskiemu. Została ona skierowana na Front Litewsko-Białoruski z lokalizacj± w Mińsku Litewskim.

  Na podstawie dekretu nr 177 Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu z dn.24.06.1919 zostaje awansowany na stopień podpułkownika. Pozostał w Poznaniu na stanowisku Komendanta Stacji Lotniczej na lotnisku w Ławicy.

  28. wrze¶nia 1919 r. brał udział w konkursie lotniczym zorganizowanym z okazji ¦więta Lotnictwa. Jesieni± tego samego roku brał udział w spotkaniu założycielskim "Aeroklubu Polskiego". Był także członkiem Komisji Redakcyjnej periodyku "Polska Flota Napowietrzna"

  Od połowy listopada 1919 r. zostaje Szefem Lotnictwa Frontu Litewsko-Białoruskiego.

  Podczas krótkiego pobytu na urlopie w Łucku zachorował na zapalenie płuc.

  Zmarł z powodu choroby 31. grudnia 1919 r.

  ¬ródła:

  • Jerzy BUTKIEWICZ, "Grochowalski", Lotnictwo z Szachownic± 21/2007
  • Mariusz NIESTRAWSKI, "Lotnictwo Wojska Polskiego w pierwszym roku wojny polsko-bolszewickiej", Lotnictwo AI nr 11/2017
  • Jerzy PAWLAK, "Polskie eskadry w latach 1918-1939", WKiŁ , Warszawa 1989
  • Praca zbiorowa, "Ku Czci Poległych Lotników", Warszawa 1933