Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Flying Machine Gregory Chmielińskiego

  • Strona główna \ Samoloty i inne \ Flying Machine Gregory Chmielińskiego
  • Projekt aerodyny transportowej lub bombowej z 1917 roku autorstwa Grzegorza Chmielińskiego, emigranta polskiego z Chicago.

    Projekt ten został zgłoszony do US Patent Office (Amerykańskiego Biura Patentowego) 14 grudnia 1917 roku. Praw patentowych nabył 20 lipca 1918 roku i został oznaczony numerem 1.276.036.

    Wynalazca projektu przesłał 25 wrze¶nia 1919 roku do polskiego Ministerstwa Spraw Wojskowych ofertę budowy opatentowanej konstrukcji. W li¶cie intencyjnym autor podkre¶lił także fakt zaakceptowania swej konstrukcji przez Departament Wojny w Waszyngtonie.

    Doł±czone rysunki z dokumentacji patentowej przedstawiały surrealistyczn± konstrukcję przypominaj±c± statki z powie¶ci Juliusza Verne'a co spowodowało, że oferta została odrzucona przez Wydział Techniczny SŻN w opinii dla Inspektoratu W.R..

    ¬ródła:

    • Andrzej MORGAŁA, "Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924", Bellona Lampart, Warszawa 1997