Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Wojtyga Adam

 • Strona główna \ Osoby \ Wojtyga Adam
 • Wojtyga Adam

  Wojtyga Adam

  ¬ródło: Jerzy R. KONIECZNY, Tadeusz MALINOWSKI, "Mała encyklopedia lotników polskich", tom II, WKiŁ 1988

  Urodził się 20 grudnia 1896 roku w Krakowie.

  W sierpniu 1914 roku wst±pił do Legionów Polskich. Podczas trwania I W¦ ukończył z wyróżnieniem I Kursy Lotnicze organizowane w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Żeglugi Napowietrznej.

  W 1919 roku odbył kurs w szkole pilotów w Krakowie. W latach 1919-1927 pełnił w szkolnictwie wojskowym funkcję dowódcy eskadry, a następnie dywizjonu szkolnego. W roku 1927 został przeniesiony do 2 Pułku Lotniczego, gdzie był dowódc± eskadry liniowej, a następnie dowódc± dywizjonu liniowego.

  Pocz±wszy od 1932 roku pracował w departamencie Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych jako szef Wydziału Mobilizacyjnego. W 1935 roku pełnił funkcję dowódcy dywizjonu szkolnego w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie. Podczas wojny domowej w Hiszpanii przebywał tam jako obserwator (1936-38). Poza pełnieniem funkcji w lotnictwie wojskowym udzielał się też jako współorganizator cywilnych imprez lotniczych.

  We wrze¶niu 1939 roku był oficerem sztabu Naczelnego Dowódcy Lotnictwa. W trakcie II W¦ był jednym ze współorganizatorów Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. W roku 1940 obj±ł dowództwo Brygady Strzelców Karpackich. Od 1942 roku pełnił obowi±zki dowódcy 318 Dywizjonu My¶liwsko-Rozpoznawczego. Pocz±wszy od 1943 roku był oficerem ł±cznikowym Armii Polskiej.

  Po wojnie powrócił do kraju w 1947 roku, gdzie zacz±ł pracować w Departamencie Samochodowym Ministerstwa Komunikacji. Od roku 1949 rozpocz±ł pracę w Wydawnictwach Komunikacyjnych jako redaktor.

  Zmarł 3 lutego 1956 roku w Warszawie.

  ¬ródła:

  • Jerzy R. KONIECZNY, Tadeusz MALINOWSKI, "Mała encyklopedia lotników polskich", tom II, WKiŁ 1988