Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Polski Oddział Awiacyjny (w Odessie)

 • Strona główna \ Jednostki wojskowe \ Polski Oddział Awiacyjny (w Odessie)
 • Polski oddział lotniczy zorganizowany 25.X 1917 roku w Odessie pod dowództwem chor.pil.Stanisława Jakubowskiego, a następnie pod komend± rtm.Łupińskiego. Personel oddziału składał się z osób pochodz±cych z Eskadry Obrony Miasta Odessy, zespołu pilotów wytwórnmi Anatra, ze szkoły pilotów i eskadr lotniczych działaj±cych na froncie rumuńskim.

  Pierwotnie wyposażenie oddziału stanowiło 14 samolotów, 5 samochodów i uzbrojenie nielegalnie przejętych od eskadry bolszewickiej 17 III 1918 roku . Jednakże wobec sprzeciwu Austryjaków sprzętu tego nie wykorzystano. W zwi±zku z brakiem sprzętu 21.III 1918 przejęto (także nielegalnie) z obiektów znajduj±cych się poza Odess± 5 zdemontowanych samolotów i 1 samochód. Do użytku wykorzystywano także samolot Morane Parasol na którym przyleciał z frontu chor.pil.Sułkowski.

  Podczas przygotowań do próby poł±czenia się z I KP oddział został rozbrojony w nocy z 18 na 19 IV 1918 roku przez wojska austryjackie. Pomimo formalnego przekazania na pi¶mie całego uzbrojenia oddziału samorz±dowi Odessy, cało¶ć sprzętu przejęli Austryjacy.

  Stan ilo¶ciowy posiadanych samolotów:

  Anatra Decan (Anakle) 3 szt, nr-y 806, 810, 811
  Liebied XII 1 szt, nr 520
  Morane-Saulnier MS-3 Parasol 1 szt, nr 123
  Morane-Saulnier MS-4 Marczet 1 szt, nr 775

  ¬ródła:

  • Multimedialna Encyklopedia Lotnictwa Wojskowego, Bellona, Warszawa 1998
  • Andrzej MORGAŁA, "Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924", Bellona Lampart, Warszawa 1997
  • Jerzy PAWLAK "Polskie eskadry w latach 1918-1939", WKiŁ, Warszawa 1989
  • Krzysztof A. TARKOWSKI "Lotnictwo polskie w wojnie z Rosj± Sowieck± 1919-1920", WKiŁ, Warszawa 1991
  • Krzysztof CHOŁONIEWSKI, Wiesław BˇCZKOWSKI "Barwa w lotnictwie polskim", tom VII, WKiŁ, Warszawa 1987
  • Ryszard PAWLAK, "Polskie lotnictwo wojskowe w Rosji 1917-1919", Pilot wojenny 3/2000