Historia Lotnictwa Polskiego
 
     
   
     
 
 

Warchałowski IV (Autobiplan Wojskowy I)

 • Strona główna \ Samoloty i inne \ Warchałowski IV (Autobiplan Wojskowy I)
 • Warchałowski IV (Autobiplan Wojskowy I) podczas prób w maju 1911 roku

  Warchałowski IV (Autobiplan Wojskowy I) podczas prób w maju 1911 roku,
  ¬ródło: Andrzej GLASS "Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939", WKiŁ, Warszawa 1977

  Samolot Adolfa Warchałowskiego będ±cy modyfikacj± konstrukcji Warchałowski III, powstały na zlecenie wojska austryjackiego.

  Pierwszy lot wykonano pod koniec 19 marca 1911 roku. W stosunku do swych poprzedników miał mał± kabinę dla załogi, oraz zastosowano w nim po raz pierwszy wolant.

  Samolot przed przedstawicielami wojska był prezentowany w maju 1911 roku przez Adolfa Warchałowskiego, wykonuj±c lot z obci±żeniem 300 kg trwaj±cy 2 godziny i 15 minut. Wobec powyższego wyniku testu samolot został uznany za spełniaj±cy wymogi armii i przyjęto go na wyposażenie.

  Zbudowano tylko jeden egzemplarz tej wersji.

  Samolot Warchałowski IV miał konstrukcję drewnian±, kryt± płótnem. Kadłub stanowiła drewniana kratownica usztywniona naci±gami z drutu, bez poszycia płóciennego. Podwozie zbudowane było z giętych pał±ków drewnianych z dwoma dwukołowymi wózkami, amortyzowanymi sznurem gumowym. Skrzydła górne o kształcie "zanonia macrocarpa" i dolne (prostok±tne), miały konstrukcję dwudĽwigarow± kryt± gumowanym płótnem. Końcówki górnego skrzydła były spręży¶cie wychylane, spełniaj±c funkcję lotek. Stery kierunku (podwójny) i wysoko¶ci (podwójny), były kryte płótnem. Załogę samolotu stanowili pilot i pasażer.

  Silnik
   
  Daimler
  (rzędowy, chłodzony wod±)
  Moc [KM]
   
  65
   

  Reszta parametrów jest podana w oddzielnym pliku z powodu braku wyszczególnienia ich w literaturze Ľródłowej dla każdego samolotu Warchałowskiego z osobna.

  ¬ródła:

  • Andrzej GLASS "Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939", WKiŁ, Warszawa 1977
  • Andrzej GLASS, Krzysztof CIEŚLAK "Barwa w lotnictwie polskim", tom I, WKiŁ Warszawa 1985