Modelarstwo Pawła Piwońskiego
 
     
  Dokumentacja | Narzędzia | Techniki | Galerie | Projekty | Nowości | Linki | Prawa autorskie

 
     
   
 
 
     
 

Warszawa Włochy - Park Kombatantów

Mowa oczywiście o parku stworzonym wokół dworku w XVIII w. przez hr.Tadeusza Mostowskiego w okresie używania przez niego Włoch jako jego rezydencji.

Na terenie tego parku znajdują się obecnie ławki mające oryginalną formę z okresu sprzed 1939 roku. Ich projekty powstały na przełomie XIX/XX w. i były one używane wyłącznie na terenie Warszawy. Po II WŚ trafiły one do Włoch.

Podczas trwania Powstania Warszawskiego - 25 sierpnia 1945 roku - ogłoszono we Włochach wezwanie do stawienia się mężczyzn w wieku między 17 a 35 rokiem życia do fabryki "Era". Tak zebraną grupę ok. 300 osób przewieziono do obozu przejściowego w Pruszkowie, a potem do obozu w Mauthausen.

Drugim krokiem władz niemieckich było ogłoszenie na obowiązek stawienia się mężczyzn w wieku od 16 do 50 lat w dn. 16 września 1945 r. przed stacją kolejową PKP.

W godz. 11:00 - 15:00 robiono rewizje w domach w celu zabrania jak największej liczby mężczyzn. W tym czasie partiami odsyłano w wagonach kolejowych kolejne grupy zebranych do obozu przejściowego w Pruszkowie. Po południu ostatnia grupa 1000 mężczyzn została skierowana do przejścia na piechotę do obozu w Pruszkowie. Stamtąd osoby te były wywożone do obozów koncentracyjnych bądź wgłąb Niemiec.

Podczas tej obławy wskazano na synów znanego włochowskiego inżyniera Czesława Kłosia, jako związanych z Armią Krajową. Po ich przesłuchaniu przez Gestapo, wywieziono ich na Wolę gdzie zostali rostrzelani.

Łącznie wywieziono nieco poniżej 4000 osób, z których ok.2000 nie wróciło.

Osoby zaginione i te walczące w oddziałach AK upamiętniono przez wstawienie odpowiednich tablic pamiątkowych oraz przez nazwanie parku wokół Pałacyku Koelichenów - Parkiem Kombatantów.

Linki do pozostałych miejsc:

Materiały źródłowe:

  • "Włochy na piechotę", Urząd Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy, Warszawa 2011
  • Robert Gawkowski "Moja Dzielnica Włochy", Urząd Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy, Warszawa 2010

Tekst i zdjęcia: Paweł Piwoński

 
     
 
 
     
  08.02.2015 © Modelarstwo PawłaP