Modelarstwo Pawła Piwońskiego
 
     
  Dokumentacja | Narzędzia | Techniki | Galerie | Projekty | Nowości | Linki | Prawa autorskie

 
     
   
 
 
     
 

Warszawa Włochy - ul.Cienista 14 i 16, siedziba NKWD na Polskę

18 stycznia 1945 roku Włochy zostały zajęte przez 1. Brygadę Pancerną im.Bohaterów Westerplatte. Z racji małych zniszczeń w stosunku do ruin pozostałych w Warszawie, był to atrakcyjny teren do zakwaterowania wojska.

W związku z tym we Włochach znalazły zakwaterowanie Naczelne Dowództwo WP, przedstawicielstwo NKWD na Polskę, oraz Główny Zarząd Informacji Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego.

Wyżej wymienione przedstawicielstwa stacjonowały w okresie od 18.01.1945 do kwietnia 1945.

19 stycznia 1945 r. NKWD zajęło dwa budynki, przez dość brutalne wykwaterowanie mieszkających tam Włochowian. W budynku nr 16 było prowadzone więzienie NKWD. W drugiej lokalizacji Cienista 14, znajdowała się natomiast rezydencja szefa radzieckich organów bezpieczeństwa na terenie ziem polskich gen.płk. Iwana Aleksandrowicza Sierowa (vel Iwanowa).

Przez piwnice w budynku przy Cienistej 16 przewinęło się ok.2000 osób. Jednorazowo w piwnicach przy domach Cienista 14 i 16 było przez okres urzędowania NKWD ok. 100 osób. Wykonywano tam także wyroki śmierci na przetrzymywanych osobach związanych z polskim podziemiem.

W więziennej celi był szef Kedywu KG AK gen. August Fieldorf pseud. "Nil". 27 marca 1945 roku przywieziono na Cienistą 16 dowódcę AK gen.bryg Leopola dOkulickiego pseud. "Niedźwiadek", delegata Rządu na Kraj wicepremiera Stanisława Jana Jankowskiego, przewodniczącego Rady Jedności Narodowej Kazimierza Pużaka.

Następnego dnia - 28 marca 1945 r. - przywieziono kolejnych dwunastu przywódców podziemnego państwa polskiego. Wywieziono ich potem do Moskwy na tzw. "proces szesnastu".

Zarówno 27 jak i 28 marca po kilku godzinach przesłuchań przewożono osoby z tej grupy na lotnisko Okęcie i stamtąd transportowano lotem do Moskwy.

Pozostali więźniowie byli wysyłani do obozu w Rembertowie albo do więzienia NKWD w Warszawie przy ul.Strzeleckiej 10 (Praga). Z tych obydwu miejsc wysłano część osób do łagrów w głąb ZSRR.

Linki do pozostałych miejsc:

Materiały źródłowe:

  • "Włochy na piechotę", Urząd Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy, Warszawa 2011
  • Robert Gawkowski "Moja Dzielnica Włochy", Urząd Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy, Warszawa 2010
  • "Włochy w cieniu powstańczej Warszawy", pod red. prof. Wiesława Jana Wysockiego, Vipart, Pruszków 2004

Tekst i zdjęcia: Paweł Piwoński

 
     
 
 
     
  08.02.2015 © Modelarstwo PawłaP